GRADUACJA 2015

ABSOLWENCI STUDIÓW I STOPNIA - 14 listopada 2015 (tj. sobota), godz. 10.00
ABSOLWENCI STUDIÓW II STOPNIA - 14 listopada 2015 (tj. sobota), godz. 14.00
Miejsce: Aula KM 8, Centrum Edukacji Międzynarodowej, Kielnarowa


Czy chcesz wziąć udział w GRADUACJI ?

Tak, chcę wziąć udział w Graduacji
Nie, nie będę brać udziału w Graduacji

Nr albumu:


Nazwisko:


Imię:


Telefon:


Adres e-mail: *

* Prosimy o podawanie prywatnego adresu e-mail, ponieważ studencki adres email zostanie zablokowany po obronie pracy dyplomowej. Na wskazany adres e-mail prześlemy szczegóły organizacyjne oraz program.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na potrzeby Klubu Absolwenta, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926. Ponoszę również pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą podanych danych w formularzu. Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany (-a), iż przysługuje mi prawo zmiany lub usunięcia moich danych osobowych. O wszelkich zmianach moich danych osobowych poinformuję Klub Absolwenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie poprzez e-mail: absolwent@wsiz.rzeszow.pl.